Na skraju jednej z fontann w centrum miasta spotkać możemy tajemniczą, młodą kobietę. Siedząca na kamiennym murku postać, wystawiająca swoje pokryte ceramiczną mozaiką ciało do słońca to rzeźba arch. Włodzimierza Ściegiennego. Częstochowianie nazwali ją Panią Kowalską – od nazwiska prezydenta miasta Tadeusza Kowalskiego, który zlecił wykonanie rzeźby. Niektórzy doszukiwali się jej pierwowzoru w postaci pochodzącej z Częstochowy aktorki Kaliny Jędrusik, jednak nigdy nie zostało to potwierdzone przez autora.
Fontanna z rzeźbą Pani Kowalskiej jest głównym punktem i symbolem Skweru Solidarności. Znajduje się on w samym centrum miasta - przecznicę od Ratusza i al. Najświętszej Marii Panny, pomiędzy ulicami Śląską oraz Nowowiejskiego. Zieleniec został urządzony w połowie lat 50. XX wieku na wzór ogrodów jordanowskich, czyli parków tworzonych z myślą o dzieciach i młodzieży, mających zapewnić im prawidłowy rozwój społeczny i fizyczny. Skwer otaczają modernistyczne, oraz socrealistyczne kamienice. Na największą uwagę zasługuje konstruktywistyczny gmach poczty i centrali telefonicznej z 1926 r. autorstwa słynnego międzywojennego architekta Adolfa Szyszko-Bohusza z charakterystyczną szklaną wieżą zegarową, a także socrealistyczny gmach Urzędu Miasta (dawna siedziba Zjednoczenia Górnictwa Rudy Żelaza). Znajduje się tu również ekumeniczna ciekawostka – przy jednym skrzyżowaniu naprzeciw siebie stoją Cerkiew Częstochowskiej Ikony Matki Bożej oraz neogotycki kościół ewangelicko-augsburski pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1913 r.
arch. Kuba Matlingiewicz
Back to Top